Loading…
Discover Cardiff has ended
Back To Schedule
Wednesday, November 25 • 4:30pm - 5:30pm
Personal Statement Q&A Session (Yr 13) / Sesiwn Holi ac Ateb ar gyfer Datganiadau Personol (Bl 13)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
How do you join?
Simply register for the Zoom webinar at https://cardiff.zoom.us/webinar/register/WN_FS9eS1N4R0eQjv5TU28xpg and you will get access to the joining link.

Part of our Discover Cardiff series

Whether you've not yet started your Personal Statement or you're already at the stage of fine-tuning it, come along to this Q&A session with any questions you might have. We're here to support you make the best application possible for your course.

We advise watching the following Personal Statement presentation by clicking on the links below, before attending the session as it may answer some of your questions.

Writing a Personal Statement - English Presentation
Ysgrifennu Datganiad Personol - Cyflwyniad Cymraeg

This session will be delivered via Zoom. The link to join the session will become available closer to the event.

******************************************************************************************************************************

P'un a ydych heb ddechrau eich Datganiad Personol eto neu eich bod eisoes ar y cam o'i fireinio, dewch i'r sesiwn Holi ac Ateb hon i ofyn eich cwestiynau. Rydym ni yma i'ch cefnogi chi i wneud y cais gorau posib ar gyfer eich cwrs.

Rydym yn cynghori gwylio'r cyflwyniad Datganiad Personol canlynol trwy glicio ar y dolenni isod, cyn mynd i'r sesiwn oherwydd gallai ateb rhai o'ch cwestiynau.

Ysgrifennu Datganiad Personol - Cyflwyniad Saesneg
Ysgrifennu Datganiad Personol - Cyflwyniad Cymraeg

Cynhelir y sesiwn hon ar Zoom. Bydd y ddolen i ymuno â'r sesiwn ar gael yn agosach at y digwyddiad.

Wednesday November 25, 2020 4:30pm - 5:30pm GMT