Loading…
Discover Cardiff has ended
Back To Schedule
Wednesday, November 18 • 4:30pm - 5:30pm
Personal Statement Info Session (Yr 13) / Sesiwn Wybodaeth ar gyfer Datganiadau Personol (Bl 13)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Passcode: 734991


Thinking about getting started on your Personal Statement but not sure where to start? Come to this information session for advice and guidance on how to structure your personal statement, what to include and common mistakes to avoid.

This session will be delivered via Zoom. The link to join the session will become available closer to the event.

******************************************************************************************************************************

Meddwl am ysgrifennu eich Datganiad Personol ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? Dewch i'r sesiwn wybodaeth hon i gael cyngor ac arweiniad ar sut i strwythuro eich datganiad personol, beth i'w gynnwys a chamgymeriadau cyffredin i'w hosgoi.

Cynhelir y sesiwn hon ar Zoom. Bydd y ddolen i ymuno â'r sesiwn ar gael yn agosach at y digwyddiad.

Wednesday November 18, 2020 4:30pm - 5:30pm GMT